اسلایدر
1398/4/30 يكشنبه
اهداف سازمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان تامین، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه می باشد

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir