کارگاه آموزش
کارگاه ضدعفونی و گندزدایی سطوح کارگاه ضدعفونی و گندزدایی سطوح صبح امروز توسط خانم قجریه کارشناس کنترل عفونت و خانم دریس محمد کارشناس بهداشت محیط برای پرسنل خدمات و کمک پرستار برگزار شد.
در این کارگاه در خصوص بهداشت دست ، استفاده از وسایل حفاظت فردی ، مواجهه شغلی توسط کارشناس کنترل عفونت و تفکیک پسماند و گندزدایی توسط خانم دریس محمد کارشناس بهداشت محیط در دو شیفت صبح و عصر برگزار شد.
بیشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 165172
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18903029 تعداد بازديد زيرپورتال: 274243 اين زيرپورتال امروز: 1019 سایت در امروز: 33609 اين صفحه امروز: 567