اخبار
بازدید معاون درمان دانشکده از بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر معاون درمان دانشکده از بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر بازدید بعمل آوردند.

آقای دکتر جانبی معاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان بهمراه آقای مهندس سعیدی مدیر محترم نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشکده ، صبح امروزهفتم مرداد 98 از بخش های بستری بیمارستان بازدید بعمل آوردند و از نزدیک، کمبودهای تجهیزات پزشکی و دغدغه های بیماران را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

در این بازدید آقای دکتر شرفی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و آقای مهندس مزدی مدیر بیمارستان یشان همراهی می کردند.

تعداد بازديد اين صفحه: 165181
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18903114 تعداد بازديد زيرپورتال: 274253 اين زيرپورتال امروز: 1029 سایت در امروز: 33694 اين صفحه امروز: 576