جمعه 26 مهر 1398  
 
Friday, October 18, 2019  
 
الجمعة, صفر 19, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/5/19 شنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای ستاد حوادث و فوریتهای پزشکی

   نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد خرید غذای ستاد فوریتهای پزشکی دانشکده را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا بدینوسیله از کلیه شرکت ها و فروشگاه های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آبادان مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی اداره قراردادها و یا از سایت ملی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir دریافت نمایند.

ردیف

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

خرید غذای ستاد حوادث و فوریتهای پزشکی

1016/د/ن/98

263.731.000

شنبه

1398/06/02

ساعت 10 صبح

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  1398/05/15 لغایت 1398/05/19

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : اسناد فقط بصورت حضوری و مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت واریز و اصل فیش را ارائه نمایید .

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان( با استناد به نامه شماره 1249/100 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمانتنامه های صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور مورد تائید این دانشکده نمی باشند) و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

 

تاریخ تحویل پیشنهادات:  پايان ساعت اداري روز چهار شنبه مورخ 98/05/30

محل تحویل پیشنهادات: آبادان - ابتدای ذوالفقاری- خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384795 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

اداره امور قراردادها و مناقصات

بیشتر
نسخه قابل چاپ