پنجشنبه 21 آذر 1398  
 
Thursday, December 12, 2019  
 
الخميس, ربيع الثاني 15, 1441  
 
اطلاعیه ها و مناقصات
1398/3/5 يكشنبه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی از امور خدماتی شبکه خرمشهروبیمارستان حضرت زینب(س)

    نظر به اینکه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان در نظر دارد موارد مشروحه جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید وفق  برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: آبادان ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان- اداره قراردادها مراجعه نمایند و یا از طریق سایت ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir  تهیه نمایند.

ردیف

عنوان مناقصه

شماره مناقصه

میزان تضمین شرکت در مناقصه (به ریال)

زمان گشایش پاکات

1

واگذاری حجمی از امور خدمات پشتیبانی

شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

1001/د/ن/98

1.076.361.000

چهارشنبه  98/03/22  ساعت 9 صبح

2

واگذاری حجمی از امور خدمات پشتیبانی بیمارستان حضرت زینب(س)اروندکنار

1002/د/ن/98

549.743.000

چهارشنبه  98/03/22  ساعت 10 صبح

  مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  07/03/98 لغایت 12/03/98

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :در صورت دریافت اسناد به صورت حضوری مبلغ 200،000 ریال به شماره حساب    8333059365 بانک ملت  واریز و اصل فیش را ارائه نمایید  ودر صورت دریافت اسناد از سایت ملی مناقصات کشور نیاز به واریز وجه نمی باشد

میزان تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان( با استناد به نامه شماره 1249/100 مورخ 1397/10/01 وزیر محترم بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، ضمانتنامه های صادره از شعب بانک اقتصاد نوین در سراسر کشور مورد تائید این دانشکده نمی باشد)  و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد شمالی به حساب دانشکده علوم پزشکی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن در پاکت (الف ) قرارداده شود.

مهلت ارسال پیشنهادات:  حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98/03/21

  محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده- دفتر مدیریت  حراست دانشکده

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی hn-abn.ajums.ac.ir وhttp:iets.mporg.ir مراجعه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلفن و 06153384015 اداره قراردادها  تماس حاصل فرمایید ./

  مدیریت امور پشتیبانی  و رفاهی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان

 

بیشتر
نسخه قابل چاپ