اخبار

1398/3/22 چهارشنبه

برگزاری چهل و دومین کمیسیون ماده 20

این جلسه روز سه شنبه 98/3/21 با حضور دجناب آقای دکتر سلمان زاده ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی آبادان و آقای دکتر جانبی معاون درمان ، مهندس سعیدی مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان و سایر اعضا جهت تصمیم‌گیری برای صدور مجوز مراکز و مؤسسات پزشکی و پیراپزشکی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان در دفتر معاونت درمان برگزار شد. در این جلسه خانم طاهری کارشناس صدور پروانه‌های معاونت درمان به تفکیک موضوع درخواست متقاضیان اطلاعات هر پرونده را جهت تصمیم‌گیری در کمیسیون طرح و توضیحات لازم را ارائه کرد. صدور یا تمدید موافقت اصولی، صدور و تغییر پروانه مسئولیت فنی، تعطیلی موقت موسسه ، تغییر مؤسس درخواست‌هایی بود که در این جلسه موردبررسی و صدور رأی قرار گرفت. کمیسیون ماده 20 به‌منظور بررسی درخواست‌های متقاضیان بخش دولتی و خصوصی جهت اخذ یا تمدید موافقت اصولی، پروانه بهره‌برداری و معرفی یا تغییر مسئول فنی واحد مربوطه و یا اخذ مجوز برای بهره‌برداری از بخش‌های تازه تأسیس، در حوزه جغرافیایی تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان به‌صورت منظم در دفتر معاون درمان برگزار و نسبت به موافقت یا عدم موافقت در خصوص هر پرونده میان اعض

1398/2/10 سه‌شنبه

برگزاری کارگاه آموزشی صدور پروانه موسسات پزشکی کشور

آقا سعیدی رئیس اداره صدورپروانه های دانشکده علوم پزشکی آبادان به همراه کارشناسان اداره در کارگاه آموزشی صدور پروانه و مؤسسات پزشکی کشور حضور یافتند : طبق فرموده آقای سعیدی ؛ کارگاه دو روزه کشوری به منظور تکمیل آموزش کاربری سامانه مذکور و ورود اطلاعات مؤسسات موجود در دانشگاه‌ها و با حضور مدیر کل محترم نظارت و اعتبار بخشی امور درمان جناب آقای دکتر عسکری ؛ در مرکز همایش‌های زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برگزار شد. وی افزود: در این کارگاه که آقای دکتر علی مشکینی، معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان در خصوص سامانه مذکور گفت: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در روند صدور پروانه مؤسسات پزشکی در سطح کشور ایجاد شده است.. آقای سعیدی با بیان اینکه کارگاه صدور پروانه به منظور آشنایی بیشتر با سامانه مذکور وبررسی نظرات کارشناسان منتخب دانشگاه‌ها و رفع نواقص و اشکالات برگزار شد، اظهار کرد: در این کارگاه ، دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به دو گروه تقسیم و به مدت سه روز برگزار شد. سعیدی خاطرنشان کرد: عناوین ذیل به سامانه صدور پروانه های کشوری افزوده شد: 1. اب

123>>>