شرح وظایف واحد تحقیق وتوسعه
 
 
 
نظارت بر تجویز ومصرف منطقی داروها(RUD)
 
 
بررسی وپایش نسخ پزشکان
 
آموزش مداوم گروه پزشکی
 
آموزش عمومی
 
 
ارتقاء خدمات دارویی در داروخانه ها
ثبت وبررسی عوارض جانبی داروها(ADR)
 
 
 
اعلام اطلاعیه های مرکز ADR
 
اطلاع رسانی قوانین ودستورالعمل ها
 
جمع آوری فرم های ADR وثبت عوارض دارویی
 
 
 
 
 
 
اطلاع رسانی دارو وسموم (DPIC
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع آوری فرم های تعیین الگوی مسمومیت
 
تعیین شاخص مسمومیت منطقه
 
آموزش درخصوص پیشگیری از مسمومیت
 
تعیین تداخلات دارویی پرخطر
 
آموزش در خصوص نحوه مصرف داروها در گروه های ویژه(بارداری،شیر
دهی ،اطفال ، سالمندان،ورزشکاران و..)
 
راهنمایی در خصوص نحوه مصرف دارو ها به تمامی تلفنهای مرکز dpic

پیوندها


تعداد بازديد اين صفحه: 2344
تعداد بازديد کنندگان سايت: 19016288 تعداد بازديد زيرپورتال: 642555 اين زيرپورتال امروز: 604 سایت در امروز: 16095 اين صفحه امروز: 1